Excursie met MBO leerlingen uit Den Haag naar Het Groote Kantoor in Delft en naar molen Kyck over den Dyck in Dordrecht.

Excursie met MBO leerlingen uit Den Haag naar Het Groote Kantoor in Delft en naar molen Kyck over den Dyck in Dordrecht.

Excursie met MBO leerlingen uit Den Haag naar Het Groote Kantoor in Delft en naar molen Kyck over den Dyck in Dordrecht.

Op uitnodiging van ROP Zuid West, regio Zuid-Holland en samenwerking met het schoolteam ROC MBO Mondriaan uit Den Haag, hebben we een excursie naar twee restauratiewerken georganiseerd. Op 17 januari 2024 gaan 45 leerlingen die dit nieuwe schooljaar gestart zijn met hun BOL opleiding Timmeren 1, nivo 2, op bezoek bij een bouwplaats van een erkend leerbedrijf. Met een touringcar gaan we vanaf de school in Den Haag eerst naar de restauratie van Het Groote Kantoor, Wateringseweg 1 in Delft en daarna nog naar een tweede locatie molen Kyck over den Dyck, Noordendijk 144 in Dordrecht. Beide restauraties zijn een ROP restauratieopleidingsproject met leerlingen. ROP restauratieopleidingsprojecten worden mede mogelijk gemaakt door de provincie. Provincie Zuid-Holland heeft als doelstelling om jongeren de kans te geven om het vak van restaureren te leren en om kennis over te dragen met de door hun beschikbaar gestelde subsidiegelden.

Het Groote Kantoor Delft wordt gerestaureerd door Burgy Bouw uit Leiden. Het is gebouwd in 1907 als kantoor voor de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek. De ontwerpers hielden rekening met een linkervleugel voor de fabriek en een rechtervleugel voor Calvé met daartussen een kenmerkende centrale koepel met glas-in-lood ramen. Het imponerende kantoorgebouw in de Um-1800 stijl is nu een project van BOEi Amerfoort, een organisatie voor herbestemming en restaureren van industrieel cultuurerfgoed en monumenten. Het Groote Kantoor Delft zal in fasen worden gerestaureerd met als herbestemming een hoogwaardig kantoorgebouw met ontvangstruimte. De restauratiewerkzaamheden zijn eind vorig jaar gestart en zal totaal nog zo’n vier jaar in beslag gaan nemen. Burgy Bouw is een erkend leerbedrijf (met een eigen vakschool) en heeft meerdere leermeesters en leerlingen op dit werk. Een medewerker van BOEi verteld de groep leerlingen eerst een stukje over het bijzondere monument en daarna nog wat informatie over de herbestemming en het restauratieplan. Daarna worden de leerlingen in twee groepen verdeeld en krijgen zij een uitgebreide rondleiding met uitleg over de historische bouwtechniek, de bouwplaats en de restauratiewerkzaamheden.

Met de middag gaan de leerlingen weer in de bus naar de tweede locatie. Hier worden ze eerst getrakteerd op een kleine lunch, broodjes en wat te drinken. Dit gaat er wel in na een dagje op de bouwplaats. Molen Kyck over Den Dyck is een restauratiewerk van Restauratiewerkplaats Schiedam. Restauratiewerkplaats Schiedam is een erkend leerbedrijf met meerdere leerlingen en leermeesters in de molenbouw. De oorspronkelijke restauratie is eigenlijk in afgelopen jaar al uitgevoerd, wat nu nog resteert is een meerwerk van 950 m2 voegwerk. In de restauratieopdracht was er wel al rekening gehouden met repareren van voegwerk, maar uiteindelijk was de staat van het voegwerk en gevel in een zo slechte staat dat het volledig moet worden vervangen. Dit is daardoor eigenlijk een uniek project geworden met meerdere leermeesters dat eerder vorig jaar al door ROP per rondgestuurde briefing naar scholen is aangekondigd met een uitnodiging voor leerlingen om hier een stage te lopen. Molen Kyck over den Dyck is ook een educatie molen en voor de leerlingen is er dus veel te zien en te leren. Voor deze excursie hebben de vrijwilligers van Kyck over den Dyck de molen opengesteld en de nodige voorlichting en informatie aan de leerlingen verteld.

Get a quote

If you want to get a free quote without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.