Domtoren

Project

Domtoren

Locatie

Utrecht

Regio

Mid West

Projectomschrijving

De gemeente heeft uit de drie inschrijvers de aanbieding van Nico de Bont als economisch meest voordelig beoordeeld. Naast prijs waren restauratievisie en plan van aanpak belangrijke criteria.

De aanpak van Nico de Bont kenmerkt zich door de combinatie van gedegen vakmanschap en een hedendaagse manier van organiseren. Ketenintegratie, LEAN, BIM en diverse speciaal ontwikkelde digitale tools vormen de basis voor hun innovatieve manier van restaureren. Slotboom Steenhouwers uit Winterswijk is co-maker voor de natuursteenleverantie en ROJO Steigerbouw uit Delft heeft de bouw van de steiger voor zijn rekening genomen.

Historie
De Domtoren is de hoogste kerktoren in Nederland (112 m.) en de Domkerk heeft de hoogste gotische gewelven in Nederland (33 m.). Oorspronkelijk gebouwd als R.K. Sint Maartenskathedraal.

Van de kerk resteren tegenwoordig slechts het koor, het dwarsschip en de toren. Het schip, waarvan de bouw nooit was voltooid, stortte in bij een tornado in 1674. Als gevolg daarvan kwamen Domtoren en het resterende deel van de Domkerk los van elkaar te staan. Bij het Domcomplex horen verder nog een kruisgang en de grote kapittelzaal (thans aula van de Universiteit Utrecht) waar in 1579 de Unie van Utrecht werd ondertekend. De kleine kapittelzaal van het Domcomplex, die tegen de westkant van de kruisgang was gebouwd, werd begin twintigste eeuw afgebroken.

De Utrechtse Dom is ondanks het ontbrekende schip en de ernstige vernielingen die de overgang naar het Protestantisme rond 1578-1580 met zich meebracht, een van de belangrijkste gotische monumenten in Nederland. Zij was tevens een van de vroegste voorbeelden van de gotiek in Nederland en als enige gebouw hier te lande staat zij qua stijl dicht bij de klassieke Franse gotiek. Aan de huidige Dom ging een kathedraal in romaanse stijl vooraf.

In de middeleeuwen was een kapittel van kanunniken aan de Domkerk verbonden dat een eigen immuniteit bezat, een grondstuk waarop de wereldlijke macht niets in te brengen had. Behalve de kathedraal zelf stonden hier de woningen van de kanunniken en van 1040 tot 1253 ook het paleis Lofen van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. De immuniteit van de Dom grensde aan de zuidzijde aan de immuniteit van de Sint Salvatorkerk of Oudmunsterkerk met onder meer het paleis van de bisschop. Tussen beide kerken, op het grondgebied van de Sint Salvator, stond een derde kerkje ingeklemd, de Heilig Kruiskapel. (Bron: Dom_van_Utrecht Wikipedia)

Bouwbedrijf Nico de Bont
Bouwbedrijf Nico de Bont houdt zich bezig met restaureren, onderhouden en herbestemmen historisch erfgoed. Toch beschouwen zij dat niet als hun missie. Waarvoor Nico de Bont werkelijk ‘op aarde is’ is om Nederlands rijke bestand aan monumentale gebouwen niet verloren te laten gaan. Dit vindt het bedrijf maatschappelijk namelijk van groot belang. Omdat mensen dan kunnen blíjven genieten van de historische waarde die erfgoed heeft als museaal monument of inspirerende woon- of werkomgeving. En omdat de verhalen van het verleden dan blijvend doorgegeven kunnen worden aan de generaties na ons.

Restauratie Domtoren Utrecht

Nico de Bont:

Behoud door ontwikkeling

Domtoren Utrecht

Gerelateerd

Matthijs (27) ontdekt het restauratievak bij Holleman Santpoort

Ouderkerk a/d Amstel

Restauratie Bruinenburgersluis

Bruinenburgersluis

Eendrachtsmolen

Zevenhuizen

Hoe word jij vakman/-vrouw?

Bekijk het stappenplan