Geslaagde BOL 4 leerlingen Scalda

De 16 studenten van Scalda, in de opleiding bouwkunde BOL4, krijgen in de eerste periode van het vierde leerjaar de opdracht zich te verdiepen in een monumentaal pand. Zo moeten zij een monument “adopteren” waar ze de geschiedenis en hetgeen er in de loop van de tijd met het monument is gebeurd onderzoeken. Bijvoorbeeld het ontstaan van het gebouw;  waar het voor gebruikt is; wat er later is bijgebouwd of verloren is gegaan en wat er bijvoorbeeld aan het pand is gerestaureerd. Na het onderzoeken van hun monument gaan ze een verslag maken wat ze later uitwerken tot een presentatie. Deze presentatie dragen ze dan op voor een beoordelings comité (aantal leraren) die daar een punt voor geven.  Begin december was iedereen (na een paar herexamens) geslaagd en kregen ze hun certificaat uitgereikt door de restauratie coördinator van Zeeland John Akkermans.

Geef een reactie

Get a quote

If you want to get a free quote without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.