Excursies voor leerlingen VMBO en Praktijk College

ROP Zuid organiseert voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de technieksector excursies op restauratie projecten.

Voor het Hanze College uit Oosterhout bestond de excursie aan een bezoek aan een project van Bouwbedrijf  Balemans. De leerlingen mochten een kijkje nemen bij de restauratie van een boerderij die stamt uit de 14e of 15e eeuw en is onderdeel van de Slotjes in Oosterhout. Een medewerker van Bouwbedrijf Balemans (zelf ook een oud-leerling) heeft de leerlingen verteld over de totstandkoming van de restauratie. De leerlingen hebben gezien hoe oud met nieuw is gecombineerd, maar ook hoe het monumentale deel aangetast is door zwamvorming.

Na de rondleiding is er door Sandra van Trijffel (coördinator ROP Brabant) uitleg gegeven over de eventuele route die zij kunnen bewandelen om in de restauratiesector te gaan werken.

Door fysiek aanwezig te zijn op een restauratieproject probeert ROP-Zuid jongeren enthousiast te maken voor de restauratiesector.

Ook met het Praktijk College Tilburg is een bezoek gebracht aan een restauratie project.

Dit keer een heel ander soort project, wat zowel renovatie als restauratie bevatte. Een groep van 9 zeer geïnteresseerde jongens kreeg van de projectleider van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling een uitleg (in de bouwkeet) over de renovatie /restauratie van het unieke industriële pand de Hall of Fame, wat in het hart van de Spoorzone ligt. Na deze uitleg is de groep met de projectleider aan de rondleiding begonnen.

Wat opviel was de enorm hoge hal die vroeger diende als NS werkplaats. Door de restauratie heeft de hal nu een aantal kleinere kantoortjes waar beginnende ondernemers zich kunnen vestigen. verder dient het als cultuurfabriek.

Deze creatieve vrijplaats biedt ruimte aan verschillende organisaties op het gebied van cultuur en de skatescene. Na de rondleiding werden er door de leerlingen nog vragen gesteld over het werken in de restauratie en wat het verschil is tussen nieuwbouw en restauratie / renovatie.

Eén van de leerlingen is van plan om zijn stage bij Van de Ven Bouw en Ontwikkeling te gaan doen.

Geef een reactie

Get a quote

If you want to get a free quote without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.