Excursie met leerlingen naar de restauratie van de boerderij De Grote Muiterij

Vanuit het VMBO (Calvijn College in Krabbendijke) kwam er een vraag bij Bouwmensen ZuidWest binnen of er een excursie/rondleiding op een bouwplaats georganiseerd kon worden voor de leerlingen van de bouwafdeling. De ROP coördinator van Zeeland, tevens werkzaam bij Bouwmensen ZuidWest, hoorde de vraag waarop hij onmiddellijk het voorstel deed om naar de restauratie van het monument De Grote Muiterij in Sint Maartensdijk te gaan. Hans Smeenk van aannemersbedrijf Cauwenborgh had al een keer het voorstel gedaan om leerlingen rond te leiden op de restauratie bouwplaats om zo het vak van restauratie timmeren, -metselen en -schilderen te promoten.

Bij aankomst op het restauratie project zeiden een aantal leerlingen tegen elkaar  ‘wat moet je daar nog van maken van zo’n oude vervallen schuur’ en een paar leerlingen namen de woorden ‘oude meuk’ in de mond. Na de eerste indruk die de leerlingen hadden van de boerderij ging Hans uitleg geven over de geschiedenis van de boerderij. De boerderij bestaat niet alleen uit een schuur met een woning eraan vast. Dat konden de leerlingen nog wel zien, maar op de boerderij staan ook nog een aantal kleinere bijgebouwen waar de leerlingen niet zo een, twee, drie antwoord op konden geven waar die nou vroeger voor gediend hadden. Hans vertelden dat er ook nog een varkensschuurtje, een bak- en karnhuisje staan. Ook Hans was ter ore gekomen dat een aantal leerlingen het hadden over ‘oude meuk’. Hij ging daar wat dieper op in en zo vertelde hij dat het makkelijker en goedkoper zou zijn geweest om de boel gewoon plat te gooien en opnieuw op te bouwen, maar dan gaat er veel historische waarde verloren. Zoals bijvoorbeeld een aantal muurschilderingen in de woning en bijgebouwen. Verder legde Hans uit hoe vroeger stenen werden gebakken. Stenen werden in een oven geplaatst waar vuur in werd gestookt voor ongeveer 14 dagen lang. De stenen die het dichtst bij het vuur lagen waren kleiner (en ook harder) en anders van kleur. De stenen waren dus in die tijd niet maatvast. Later kreeg men beter voor elkaar om stenen maatvaster te bakken. Zo kan men zien uit welke tijdperk oude stenen stammen.  Met deze uitleg konden de leerlingen aan een speurtocht beginnen, want Hans had een wedstrijd bedacht over de uitleg die hij had geven met het herkennen van het tijdperk van de bakstenen, namelijk uit welk jaar het varkensschuurtje kwam. Nu konden de leerlingen vrij rondlopen door de boerderij en op ontdekkingstocht naar de leeftijd van het varkensschuurtje.

Na een uurtje kwamen de leerlingen weer bij elkaar bij Hans en mochten ze na elkaar het bouwjaar raden. De leerlingen die in een tijdvak van 15 jaar rond de geschatte bouwjaar zaten hadden het goed geraden en mochten de enveloppe met inhoud verdelen. Er waren 8 leerlingen die het goed hadden en zij mochten de gewonnen duiten verdelen.

De leerlingen vonden het een leerzame excursie en laten we hopen dat hiermee een bodempje is gelegd voor de interesse in het vak restaureren.

Op 15 februari zijn de 1e jaars schilderleerlingen naar de Abdijkerk in Thorn geweest.

Geef een reactie

Get a quote

If you want to get a free quote without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.