Uitnodiging voegwerk herstellen van molen Kyck over de Dyck in Dordrecht

Vanaf half november 2023 tot april 2024 gaat Restauratiewerkplaats Schiedam met meerdere leermeesters en gespecialiseerde bedrijven 900 m2 voegwerk herstellen van molen Kyck over de Dyck in Dordrecht. Dit is een enorme klus en een prachtig restauratieproject waar meerdere MBO leerlingen een stageperiode of in een leerwerktraject ervaring kunnen opdoen. Het gaat natuurlijk om voegwerk wat niet direct een onderwerp voor de timmerman lijkt, maar in kader van een ervaring bij een restauratieobject en de tegenwoordig brede inzet van je skills lijkt het toch een prima stageplek. Bovendien is molen Kyck over de Dyck in Dordrecht een educatiemolen, zodat vanuit het molenaarsambacht hier ook een leuke ervaring kan worden opgedaan.

Wij denken aan leerlingen van MBO 1, 2 en 3 die een BOL-opleiding doen, maar ook BBL is mogelijk en bespreekbaar. In de voorbereiding denken wij aan telkens wisselde ploegjes (koppels) die enkele weken op de werkplek in Dordrecht worden begeleid door een leermeester en het vak van voegwerk herstellen gaan leren.

ROP Zuid-Holland vindt dit initiatief van Restauratiewerkplaats Schiedam een prachtige gelegenheid om het vak te leren en ook om een stageperiode op een restauratieproject te kunnen ervaren en heeft daarom besloten om voor deze stage ook een ROP-ervaringscertificaat (EVC) van deelname uit te reiken.

Deze restauratie wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft de intentie om -jonge- vakmensen te ondersteunen bij het leren van een vak, stimuleert het inzetten van leerlingen en overdragen van vakkennis met de beschikbaar gestelde gelden voor restauraties.

Als bovengenoemde uitnodiging voor jullie school een leuke uitdaging lijkt en ook binnen de opleiding van jullie leerlingen kan worden ingepast vraag ik u om per omgaande, maar uiterlijk voor 1 mei 2023 te reageren en in te schrijven. We willen graag vooraf weten voor hoeveel leerlingen wij dit moeten gaan plannen en regelen.

Is dit wat voor jou? Neem dan contact op met ROP Zuid West, regio Zuid-Holland
Jacko van Baalen, jacko.van.baalen@rop-nederland.nl, 06 122 39320.

Get a quote

If you want to get a free quote without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.