rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Regio’s

ROP-coördinatoren
De belangrijkste  taken van de ROP-coördinatoren zijn:
•  het overleggen met eigenaren van monumentale panden, opdrachtgevers, architecten, gemeenten, restauratiebedrijven en de samenwerkingsverbanden in de bouw
• het selecteren van de geschikte restauratieobjecten voor de opleiding
• het zorgen dat het project als ROP wordt erkend door Fundeon
• het werven en selecteren van de leerlingen in overleg met de ROC's en de samenwerkingsverbanden in de bouw
• het begeleiden van de leerlingen en het bewaken van de voortgang zowel van de theorie als van de praktijk.

ROP Nederland werkt vanuit vijf regio's met eigen coördinatoren.
• Noord-Nederland
• Oost
• Midden West
• Zuid West
• Zuid
Hiermee worden elf van de twaalf provincies bediend. De provincie Gelderland kent een eigen opleidingsstructuur voor het restauratievak.

Om contact op te nemen met een van de regiocoördinatoren, klik hier.