rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Organisatie regio's

Regionale besturen en stuurgroepen
De regio's hebben besturen of stuurgroepen waarin onder andere de  provincies vertegenwoordigd zijn en organisaties als Bouwend Nederland, Fundeon en de provinciale steunpunten voor monumentenzorg. Daarnaast heeft elke regio een scholingscommissie die verantwoordelijk is voor de opleiding, zowel praktijk als theorie.

Regionale ROP-coördinatoren
De taken van de ROP-coördinatoren zijn:
•   het voeren van overleg met eigenaren van monumentale panden, opdrachtgevers, architecten, gemeenten, restauratiebedrijven en de samenwerkingsverbanden in de bouw
•   het selecteren van de geschikte restauratieobjecten voor de opleiding
•   het zorgen dat het project als ROP wordt erkend door Fundeon
•   het werven en selecteren van de leerlingen in overleg met de ROC's en de samenwerkingsverbanden in de bouw
•   het begeleiden van de leerlingen en het bewaken van de voortgang zowel van de theorie als van de praktijk.

ROP Nederland werkt vanuit vijf regio's met eigen coördinatoren.
•   Noord-Nederland (Groningen. Friesland en Drenthe)
•   Oost (Overijssel en Flevoland)
•   Midden West (Utrecht en Noord-Holland)
•   Zuid West (Zuid-Holland en Zeeland)
•   Zuid (Noord-Brabant en Limburg)
(N.B. De provincie Gelderland kent een eigen opleidingsstructuur voor het restauratievak.)