rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Opleidingen

Elke dag is anders. In de restauratie kom je vaak onverwachte problemen tegen die ter plaatse opgelost moeten worden. Er bestaan geen standaardoplossingen. Samen met je leermeester werk je aan het herstel en onderhoud van oude gebouwen waarbij een beroep wordt gedaan op je inventiviteit om een bijdrage aan het herstel te leveren.

Niets is In de restauratie hetzelfde. Het is afwisselend werk in bijzondere en monumentale gebouwen zoals kastelen, boerderijen, fabrieken en kerken. Maar ook in woonhuizen of openbare gebouwen. Je werkt met oude en bijzondere materialen en leert speciale restauratietechnieken. Er is veel vakmanschap voor nodig. Je leert speciale restauratievaardigheden en krijgt gevoel en belangstelling voor het restauratieambacht.

In de restauratieopleiding leer je het nodige over bouwstijlen, bouwmethoden, materialen en constructies uit het verleden, maar ook uit het heden. Je hebt veel eer van je werk en je krijgt er veel waardering voor. Je kan trots zijn op je werk en je levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland. Je leert een ‘echt’ vak in de praktijk, op de steiger, door het te dóen. Je werkt met je handen en maakt dingen. Het is een veelzijdig vak met veel nauwkeurig (hand)werk
Spreekt dit je aan? Wil je leren met je handen? Dan is werk in de restauratiesector iets voor jou! 

Restauratieopleidingen
Tijdens een restauratieopleiding maak je kennis met het vak in de praktijk door het zelf te doen. Een leermeester laat je de kneepjes van het vak zien. Bij een restauratieopleiding leer je met je handen.
Restauratieopleidingen worden aangeboden in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het middelbaar beroepsonderwijs.

Een restauratieopleiding duurt meestal twee jaar. Je leert het vak in de praktijk. Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf. Daar leer je de fijne kneepjes van het vak van een gekwalificeerde leermeester. Je benbt in dienst van het leerbedrijf.
Tijdens de opleldling ga je één dag per week naar een Regionaal Opleiding Centrum (ROC). Hier krijg je de vakgerichte theorie die bij de opleiding hoort. Ook kun je op deze theoriedag je ervaringen met andere leerlingen uitwisselen en alle voorkomende vraagstukken uit je eigen praktijk bespreken.

 

IMG 5310 kopie 600x450

 

OVERZICHT OPLEIDINGEN

Ben je bezig met de basisopleiding timmerman of metselaar op niveau 2?
Aan het eind van je opleiding kun je een oriëntatieperiode van twee tot drie maanden op een restauratieproject volgen. Op die manier kun je erachter komen of het restauratievak iets voor jou is.

Heb je de basisopleiding timmerman of metselaar op niveau 2 gehaald?
Dan kun je de opleiding Allround Timmerman Restauratie of Allround Metselaar Herstel en restauratie op niveau 3 volgen. Deze BBL-3 opleidingen zijn tweejarige opleidingen.
Meer informatie over opleidingen niveau 3

Zijn er na niveau 3 nog meer mogelijkheden?
Heb je je diploma op niveau 3, dan kun je doorstromen naar de Middenkaderopleiding Restauratie op niveau 4. Je kunt dan bijvoorbeeld uitvoerder of werkvoorbereider bij een restauratiebedrijf worden, inspecteur bij de Monumentenwacht of monumentenambtenaar bij een gemeente.
Meer informatie over opleidingen niveau 4.

Wat doet de Verenging Restauratie Opleidings Projecten voor jou?
De vereniging Restauratie Opleidingsprojecten is opgericht om meer restauratievaklieden te krijgen. Zelf zijn we als ROP geen opleidingsinstituut. We organiseren opleidingsprojecten in het hele land.
In de meeste provincies is een ROP-coördinator werkzaam die jou kan informeren over de restauratieopleidingen. Het ROP zorgt ervoor dat er voldoende praktijkopleidingsplaatsen zijn waar je het restauratievak kan leren.
Naam, telefoonnummer en mailadres van jouw ROP-coördinator vind je op de pagina van jouw regio.

Een goede toekomst in het restauratievak
Er zijn in Nederland veel monumenten die gerestaureerd en onderhouden moeten worden. Daarbij gaat het niet alleen om rijksmonumenten, maar ook om gemeentelijke en provinciale monumenten en gebouwen met een culturele betekenis. Jonge, goed opgeleide en enthousiaste vakspecialisten zijn hard nodig en welkom!
De komende jaren is er geld beschikbaar voor de restauratie van monumenten. Dit betekent dat er voldoende werk is in de restauratiesector.
Als gediplomeerde restauratievakman ben je breed opgeleid en dus breed inzetbaar. Je kunt in de restauratie aan de slag maar ook als allround vakkracht elders in de bouw. Als je veel ervaring hebt opgedaan en wilt doorleren kun je aan de slag met de opleidingen voor  restauratiemedewerker, assitent-uitvoerder of werkvoorbereider.

Veranderingen in het restauratieonderwijs
In de periode 2014-2018 wordt het MBO-onderwijs voor restauratie (timmeren en metselen) helemaal op de schop genomen. Er wordt gekeken naar een betere infrastructuur, want momenteel worden de opleidingen op tientallen plaatsen gegeven en de leerlingenaantallen per opleiding zijn bijzonder klein. Het is de bedoeling dat de restauratieopleiding straks op twee of drie plekken in Nederland gegeven wordt aan groepen van een normale grootte.

Ook wordt gekeken naar de inhoud van de opleidingen. Het restauratiebedrijfsleven denkt mee en de lesstof wordt helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd. Voor de leergierige studenten wordt gewerkt aan goed doorlopende leerlijnen van MBO naar HBO naar WO-onderwijs met als nieuw tussenniveau de Associate Degree voor MBO-ers die wel een stapje verder willen leren maar niet een volledige HBO-opleiding willen volgen. Twee andere thema’s binnen het project vormen de kwaliteitsborging en het delen van kennis.

Op www.platformerfgoedopleidingen.nl is alle informatie nog eens na te lezen en de berichtgeving over de ontwikkelingen binnen het project te volgen.