rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

ROP-Leerlingen enthousiast begonnen bij restauratie De Wittenberg

ROP Wittenberg 219-12-2016 | Twee ROP-leerlingen gaan aan de slag op het restauratieproject De Wittenberg in Amsterdam. Hillen en Roosen realiseert in de Wittenberg 115 service appartementen voor zgn. short stay-verhuur. Op deze wijze blijft rijksmonument de Wittenberg bewaard. Het gebouw wordt duurzaam gerestaureerd en aan de eisen van deze tijd aangepast.

Sam van de Waal en Yilmaz Montoya Barrientos werken onder de bezielende leiding van leermeester Remon Damen met veel plezier en passie aan de restauratie van de Wittenberg. Zij geven aan met name veel plezier te halen uit het in ere herstellen van het oude.

Daarnaast geven zij aan dat het een groot project is met heel veel afwisselend werk; van dak herstel tot het aanleggen van nieuwe geïsoleerde vloeren.  Yilmaz en Sam volgen respectievelijk de Allround Timmeropleiding niveau 2 en niveau 3 aan het ROC van Amsterdam. In totaal zijn vier ROP-leerlingen in dienst van het opleidingsbedrijf Bouwmensen Amsterdam.

ROP Wittenberg 1Het project wordt gerestaureerd door Erkend Restauratie Bouwbedrijf Hillen & Roosen uit Amsterdam. De Wittenberg bestaat uit twee delen, het 18e eeuwse hoofdgebouw in carré-vorm en een 19e eeuwse uitbreiding. Wim de Laaf, BU Manager van Hillen en Roosen geeft aan dat het van groot belang is om een monumentaal object steeds mee te nemen in de huidige tijd. Alleen als een monument een functie krijgt die van waarde is in de geldende tijdsgeest zal het zijn meerwaarde behouden en zodoende tot in de verre toekomst steeds bewaard blijven. Op het moment dat een monument dergelijke waarde verliest is de kans groot dat het geofferd wordt voor nieuwbouw.

Op Wikipedia is over de achtergrond en totstandkoming van de Wittenberg het volgende te lezen:
“Wittenberg is een Amsterdams gebouw waarin het voormalige Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam was gevestigd. Het pand is gelegen aan de Nieuwe Kerkstraat 159, bij Nieuwe Keizersgracht, hoek Roetersstraat. Het gebouw, oorspronkelijk Lutherhuis geheten, stamt uit 1772 en werd ontworpen door bouwmeester Coenraad Hoeneker. Dankzij een royale erfenis van Abraham Kromhuijsen en zijn zuster Johanna Maria Kromhuijsen, weduwe van Melchior ten Hove, beschikte de Lutherse diaconie over voldoende fondsen om een diaconiehuis te bouwen. Het Amsterdamse stadsbestuur stelde langs de Muidergracht (thans Nieuwe Keizersgracht) een perceel "vrijelijk" ter beschikking en vroeg ook geen accijnzen. Dit gebaar werd in dank aanvaard. Door deze ruimhartigheid kon het gebouw groter worden dan aanvankelijk de bedoeling was geweest. De eerste steen voor het huis van drie verdiepingen op het Weesperveld, dat plaats zou bieden aan 300 bewoners, werd op 6 september 1769 gelegd door de welgestelde koopman en kunstverzamelaar Jan Gildemeester Jansz.. Een groot deel van de 19e eeuw heeft het pand tevens als weeshuis gefungeerd. Het Lutherhuis verhuisde in 1973 naar nieuwbouw in Osdorp, zodat het gebouw vrij kwam voor een nieuwe bestemming. In het pand was tussen 1974 en 2014 een verpleeghuis Wittenberg gevestigd. De naam Wittenberg heeft een Lutherse oorsprong, het was de stad waar Luther als hoogleraar werkzaam was.” Tot zover de beschrijving van Wikipedia. 

collage 2016 12 18