rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Oost West Diploma’s Best

IMG 1508Zowel in regio Oost als in regio West regende het diploma’s in de maand november. Het diploma is de kroon op de opleiding van de ROP-leerlingen. Naast het vakdiploma ontvingen de gediplomeerden eveneens het Praktijkcertificaat ROP. Op dit certificaat staat vermeld op welke restauratieprojecten de leerling zijn beroepspraktijkvorming heeft gedaan.

De leerlingen zijn tijdens hun opleiding werkzaam op speciale erkende RestauratieOpleidingsProjecten (ROP) en bij restauratiebedrijven. Deze projecten zijn in samenwerking met restauratieleerbedrijven en hun leermeesters uitgevoerd.

 

ROP Regio Oost

Op 10 november jl. ontvingen 10 restauratietimmerlieden hun Vakdiploma Allround Timmerman Restauratie Niveau 3. De uitreiking vond plaats in een prachtig gerestaureerde Twickelschuur op Erve Hondeborg te Zenderen, een historisch erf op het Landgoed Twickel.

20161110 200634Het ROC van Twente en de Stichting RIBO, zetten zich blijvend in voor een goede infrastructuur voor de restauratieopleidingen in de regio. Instandhouding van het restauratieambacht is essentieel voor het behoud van het cultureel erfgoed.

De volgende leerlingen hebben het diploma en certificaat ontvangen: Darryl Schuller, Teun Eerdman, Tom Knoef, Martijn Oude Luttikhuis, Remon Albers, Stan Ruiter, Roy Westera, Remco Niemeijer, Maik Krooshoop, Ruben Sleurink

ROP Regio West

Op 28 november jl. ontvingen vijf leerlingen niveau 3 van ROC Leiden het ROP certificaat Restauratie Timmeren bij BURGY Bouwbedrijf in Leiden. Deze vijf kandidaten hebben hun praktijkopleiding via Bouwmensen Leiden doorlopen bij leerbedrijf BURGY op diverse RestauratieOpleidingsProjecten, variërend van kastelen tot kerken en van herenhuizen tot het hoofdkantoor Shell.

Swanette Jukema, voorzitter van ROP Regio West, overhandigde na haar felicitatie namens ROP aan de gediplomeerden ieder het verklarend woordenboek "Bouwkundige termen" van de westerse architectuur- en bouwhistorie.

Gediplomeerden WestVolgens ROP coördinator Johan van Oosterhout zijn deze mannen in het restauratie vak niet opgeleid voor het museum maar hebben ze een gecombineerde praktijkopleiding gehad met toepassing van moderne – en historische bouwmethode. Hierdoor staan zij klaar om de vertrekkende generatie restauratie vakmannen op te volgen.

Op de foto de gediplomeerden Henry van Voorst, Kevin van der Plas, Mitch Oudesluijs, Jordi Kuijt en Swanette Jukema (voorzitter ROP Regio West), Kasper Burgy en Olle de Graaf (resp. directeur en adjunct directeur BURGY Bouwbedrijf). Willem de Vreugd kon helaas niet bij de uitreiking aanwezig zijn.