rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Samen werken, samen genieten bij Abdij Rolduc

Buiten bar RolducLeermeester Fred heeft samen met leerling(en) van de samenwerkingsschool Techniek in opdracht van leerwerkbedrijf Rolduc een buitenbar gemaakt, geheel in de stijl van de abdij. Zowel voor de leermeester als voor de leerling(en) is dit een ontzettende leuke opdracht geweest. Samen werken en samen genieten.

Vruchtbare samenwerking in Limburg
Abdij Rolduc is een uniek monument in het hart van de Euregio en een imposant gebouwencomplex dat voortdurend onderhoud vergt. Studenten van de opleiding Bouwkunde/infra van de samenwerkingsschool Techniek van de ROC’s Leeuwenborgh en Arcus College en Bouwmensen Limburg-Zuid nemen een deel van dit onderhoud voor hun rekening.

Op deze wijze leren zij, onder begeleiding van vakbekwame leermeesters van restauratiebouwbedrijven en docenten, in de praktijk het vak van restaureren, renoveren en (ver-)bouwen van bestaande gebouwen.

Buitenbar bij Rolduc

Leerbedrijf Abdij Rolduc
Op 7 oktober 2015 was de officiële opening van het ‘Leerwerkbedrijf Abdij Rolduc’ in de gemeente Kerkrade. Dit leerwerkbedrijf is gevestigd in een gedeelte van de Aula Minor van abdij Rolduc. In het leerwerkbedrijf werken professionals, studenten van bouwopleidingen en vrijwilligers samen aan het onderhoud van het monumentale abdijcomplex. De oprichting van het leerwerkbedrijf in Rolduc sluit goed aan bij de Sociale Agenda van GS. De Provincie wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Daarom ondersteunt de Provincie dit initiatief met aansprekende leerwerkplekken. Jongeren krijgen zo ‘op de bouw’ een geweldige kans om onder deskundige begeleiding ervaring op te doen. Dat verkleint de kloof tussen onderwijs en praktijk. Het maakt de stap van jongeren naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt gemakkelijker. Daarnaast wordt zo een bijdrage geleverd aan de instandhouding van het restauratievakmanschap.

Leermeester Fred heeft een bijzondere kijk op leerlingen
Leermeester Fred Brakeboer is sinds 1970 werkzaam in de bouw. In 1986 is hij door een bedrijfsongeval een tijd arbeidsongeschikt geweest. Na een lange revalidatie periode van 6 jaar is hij in dienst van Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL) gekomen. Fred is niet altijd in de restauratie werkzaam geweest. In de tijd dat hij werkzaam was bij een meubelmakerij kreeg dat bedrijf te maken met een faillissement. Fred moest iets anders gaan kiezen. Hij ging werken als assistent werkbegeleider op de houtwerkplaats. Hier had hij diverse werkzaamheden waaronder het restaureren van meubels. Dit trok hem erg aan en hij ging zich hier in verdiepen.

Bij de vraag waarom hij leermeester is geworden antwoordt hij: “Simpel. Je bent nooit te oud om te leren. En het overdragen van kennis aan mensen die door de buitenwereld bestempeld worden als ‘gek’ is gewoon prachtig om te doen. Door de opleiding tot leermeester te volgen kwam ik niet alleen technisch meer op de hoogte maar ook het sociale vlak kwam aan de orde. En op die manier kon ik de mensen nóg meer helpen”.

Leermeester Fred werkt met leerlingen aan de buitenbar De (allround)opleiding zoals die nu wordt gegeven vindt Fred goed, maar als het specifiek over restauratie gaat slaan ze de plank volgens Fred volledig mis. De leerlingen werken en luisteren prima, maar de kennis die zij buiten het bedrijf om op doen is niet voldoende om geheel zelfstandig te werk te gaan in de restauratie: “Restauratie op onze locatie – Abdij Rolduc – is niet alleen een kozijn of raamvleugel maken. Het gaat hier om het geheel in ere te herstellen. Ter plekke stukken verwijderen, profileren en op de juiste plek terug te plaatsen. Diverse profielen komen hier aan bod als ook de verschillende verbindingen. Kortom de restauratiewerkzaamheden bij ons zijn een scala aan verschillende werkzaamheden. Pas een opleiding aan aan de stage plek en kijk wát er gemaakt moet worden. Als de leerlingen genoeg motivatie hebben en de opleiding wordt meer gericht op het werken in de praktijk dan kunnen hier hele vakbekwame jongens opgeleid worden.”

Volgens Fred is de beste manier om jongeren geïnteresseerd te krijgen door ze me te nemen naar projecten, ze te laten snuffelen aan restauratie, laten proeven aan de geschiedenis en hun zelf aan het woord te laten over hoe zij een project zien: “De jeugd van nu is de toekomst voor ons. Zij hebben wellicht een andere kijk op zaken. Misschien zijn de oude rotten in het vak wel vast geroest. Ga als ervaren restauratie timmerman niet altijd op je strepen staan en ben wat soepel. Want als het sociale product niet in orde is zal het economische product hier onder leiden. Heb je de liefde en de rust om dit vak te doen, ik wil best met je in zee, want werken aan een stuk geschiedenis is iets dat je niet zo snel krijgt.”