rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Zes gediplomeerde restauratietimmermannen bij ROP Noord Nederland

Gediplomeerden7-11-2016 | Op dinsdag 1 november mochten Reynald, Oene, Rink, Lourens, Stephan en Jurjen  van het ROC Friese Poort Drachten hun diploma voor de opleiding Allround Timmerman Restauratie Niveau 3 in ontvangst nemen. En een mooie loodklopper! De leerlingen bekwaamden zich in het vak van restauratietimmerman op een keur aan restauratieprojecten.

Van woonhuis tot villa, tot kerk tot bakkerij, tot bekende monumenten als De Havixhorst (Schiphorst), de Blokhuispoort, de Fryske Academie en het Eysingahuis (alle drie in Leeuwarden), de zes leerlingen hebben op allerlei projecten kunnen meedraaien.

Op de foto vijf van de zes gediplomeerden (een leerling was helaas ziek) met in hun midden ROP-coördinator voor de regio Noord-Nederland, Henk Lohrengel.

Zij werden daarbij in de praktijk begeleid op de leerbedrijven Bouwbedrijf Bootsma Tirns, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Friso Bouwgroep, Jurriëns Noord, Robuust Eiken, Bouwbedrijf Swart, Bouw- & Restauratiebedrijf Sytse Douwe vd Vegt en Praktijkopleiding Bouw (PUB) Leeuwarden. Leerlingen waren in dienst bij het leerbedrijf of werden vanuit Praktijkopleiding Bouw (PUB) Leeuwarden uitgeleend.

De diploma-uitreiking voor de restauratietimmermannen werd gecombineerd met die van andere bouwopleidingen. Mogelijk is zo interesse voor de restauratie gewekt bij andere, kersvers gediplomeerde jongeren met een algemeen bouwdiploma op zak.

Reynald Bekkema, Oene de Bruin, Rink Bootsma, Lourens Haaima, Stephan de Jong en Jurjen Zijlstra, van harte gefeliciteerd allemaal en heel veel succes in jullie loopbaan in de restauratie!

Weten wat een opleiding in de restauratie voor jou kan betekenen? Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren bij jou in de buurt: CONTACT