rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Bouwen aan je toekomst met het verleden

DeurDoor Sascha Baggerman

1-9-2016 | Het gaat in economisch opzicht weer de goede kant op in Nederland. De bouw trekt goed aan, hoewel niet overal even hard. Er worden, vooral in de Randstad, weer huizen gebouwd. Ondertussen neemt de aandacht voor herbestemming van monumenten steeds meer toe. Mensen willen niet alleen graag wonen in een historische omgeving, ook aan werkplekken in bestaande gebouwen is veel behoefte. Erfgoed is hot!

De afgelopen jaren is de instroom van nieuwe vaklieden in de bouw sterk afgenomen. Er was weinig werk, waardoor de BBL-leerlingen geen opleidingsplek aangeboden kon worden. Inmiddels merken wij dat er in veel regio’s werk in overvloed maar nu ontbreekt het dus aan leerlingen. De kansen voor jonge vaklieden in de bouw nemen vrijwel overal toe.

Voor het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), waar ROP Nederland vanaf het begin bij betrokken is, ligt nu de schone taak om bij jongeren, de toekomstige vaklieden, onder de aandacht te brengen hoe mooi het restauratievak is. Uiteraard zetten de coördinatoren van ROP zich hiervoor in, o.a. door voorlichting te geven op VMBO-scholen over de restauratie en de opleidingen. De eerste stap om Metselenrestauratievakman te worden, is te kiezen voor de bouw: voor een metsel- of timmeropleiding, voor een opleiding tot voeger, dakdekker of schilder. Allemaal opleidingen waarna je je kunt specialiseren in het restauratieambacht. Specialisten die de restauratiebranche hard nodig heeft. Nu, maar zeker in de toekomst als veel vaklieden met pensioen gaan.

In het restauratieonderwijs gaat echter behoorlijk wat veranderen*. De bestaande restauratieopleiding voor timmeren en metselen bestaat niet meer. Deze wordt vervangen door keuzedelen over restauratie en een nieuwe restauratieopleiding op niveau 4. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de inhoud van die nieuwe opleiding en bedenken we samen met ROC’s en erkende restauratiebouwbedrijven op welke wijze we deze opleiding willen gaan geven. Het is namelijk een zogenaamde kleine, unieke opleiding, die jaarlijks een beperkt aantal vaklieden opleidt.

Ik ben er van overtuigd dat - als je de keuze voorlegt - alle leerling-metselaars, -schilders,
-voegers, -timmermannen, etc. ervoor zullen kiezen om aan een monument te mogen werken. Het is nu aan het NCE om deze leerlingen op de hoogte te brengen van de opleidingsmogelijkheden in de restauratie en ze te overtuigen hiervoor te kiezen. Het NCE werkt aan meer samenhang in opleidingen, maar vooral ook aan het ontsluiten en op één plek beschikbaar hebben van de informatie over de verschillende restauratieopleidingen. De komende maanden werken wij aan de website, de informatie en de opleidingen en voor het eind van het jaar zal het NCE gelanceerd worden en kunnen wij aan jongeren laten zien wat de erfgoedsector zo mooi maakt en welke loopbaankansen hier liggen.

* Voor de actuele informatie kun je kijken op www.platformerfgoedopleidingen.nl

Op de foto’s ROP-leerlingen van de regio Zuidwest aan het werk bij de restauratie van de kerk in Herkingen. 

Kerkrestauratie