rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Jongeren (laten) kiezen voor vakmanschap

Campagne Technicus Hout en RestauratieOm de instroom aan leerlingen in de restauratie te vergroten, moet heel wat inspanning geleverd worden. Martin Bellers, regio-coördinator van ROP-Oost heeft dit voorjaar zeer actief campagne gevoerd voor de opleiding Technicus Hout en Restauratie. Met mooi resultaat!

Foto: Twee leerlingen Technicus Hout en Restauratie, Maarten Kerkhof en Adrian Fokke, hielpen bij een informatie avond op hun oude school.

Om deze opleiding bij jongeren onder de aandacht te brengen zijn van december 2015 tot en met maart 2016 ruim 20 VMBO scholen in Oost Nederland bezocht om voorlichting te geven aan de vierdejaars VMBO-leerlingen. We hebben  met deze actieve benadering jongeren vooral willen  laten zien dat ze voor een opleiding en toekomstig werk moeten kiezen wat hun aanspreekt en vooral voldoening oplevert. 

Naast het geven van voorlichting op de VMBO scholen heeft RIBO in februari een Open dag gehouden in het Praktijkcentrum  Restauratie en Ambacht. Deze Open dag werd goed bezocht door leerlingen met ouders.

Deze intensieve promotie van de opleiding heeft zijn vruchten afgeworpen.  Inmiddels hebben  16 leerlingen  zicht voor de opleiding aangemeld. Eind mei vinden de intake gesprekken plaats.  In augustus  gaat een nieuwe groep leerlingen met de opleiding beginnen.

De opleiding Technicus Hout en Restauratie biedt maar liefst 16 kerntaken en richt zich op nieuwbouw, restauratie en meubel/interieur. Leerlingen worden dan ook echt hout breed opgeleid.  Aangezien het een BOL opleiding verdienen zij tijdens de opleiding geen geld. Wel krijgen ze een passende stagevergoeding.   Voor deze aanpak is bewust gekozen omdat op deze manier extra praktische scholing in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht  gewaarborgd is 

Deze vorm van praktijk, met  ambachtelijk werken en de toepassing van moderne machines en technieken blijkt  jongeren  juist  zeer aan te spreken. 

Stichting RIBO en ROC van Twente zijn in 2015 gestart  met de nieuwe opleiding Technicus Hout en Restauratie.  Het betreft een driejarige houtbrede BOL opleiding met een flinke praktijkcomponent en stage, waarbij de nadruk wordt gelegd op een combinatie van ambachtelijk werken en innovatie.

Een andere  kijk op opleiden waarbij  de  waardering voor het ambacht,  vakmanschap en innovatie  het uitgangspunt is.

Download hier de brochure ‘Opleiding Technicus Hout en Restauratie’ .