rop-nederland.nl

  • ROP
  • ROP
  • ROP
  • ROP

Limburg geeft impuls aan vakmanschap

2 Limburg Genoenhof swalmen9-5-2016 | In het beleidskader ´Monument in beweging 2016-2019´ wordt behoud van vakmanschap genoemd als een van de aandachtspunten. ROP-regio coördinatoren Sandra van Trijffel en Harrie Maas leidden de werksessie over behoud van vakmanschap tijdens de beleidsbijeenkomst van de provincie Limburg op 20 april jongstleden.

In het beleidskader ‘Monument in beweging 2016-2019’ - op 18 maart jl vastgesteld door Provinciale Staten - gaat het om meer dan alleen een financiële bijdrage aan het behoud van monumenten. `Draagvlak voor het erfgoed is minstens zo belangrijk´, aldus gedeputeerde Patrick van der Broek. Ook behoud van  vakmanschap behoort tot de aandachtspunten.  Samen met de onlangs verstrekte EU-steun voor het project Revivak (Revival vakmanschap) betekent dit een belangrijke stimulans voor het behoud van vakmanschap in Limburg.

Tijdens de bijeenkomst “Monument in beweging” op 20 april namen de deelnemers kennis van het beleidskader door een aantal plenaire lezingen over  restauratie en herbestemming  van monumenten,  het jaar van het Molenerfgoed en het monument in zijn omgeving. In diverse werksessies gingen de deelnemers in gesprek over  thema´s als ´Monumenten en publieksbereik´, en ´Monumenten en gemeenten´. In de werksessie  ´Monumenten en opleiding´ gaven Sandra van Trijffel en Harrie Maas respectievelijk een toelichting op de thema´s ‘imagoverbetering van het restauratievakmanschap’ en ‘verbetering van de restauratieopleidingen’. Onderwerpen als investeren in  jong talent, inzet van vakkennis, certificering, kwaliteit, vakmanschap en samenwerking met opleidingen passeerden de revue. Allemaal belangrijk voor het behoud van vakmanschap en daarmee voor het behoud van de Limburgse monumenten.  Het was een zeer interessante bijeenkomst, waarin nieuwe ideeën en contacten zijn ontstaan.

Foto: in 2015 werden op ROP-project Genoenhof te Swalmen vier ROP-leerlingen opgeleid. Aannemer Maasveste Berben Bouw restaureerde de carréhoeve in opdracht van de Stichting Emmaus Perspectief tot een woon-werkgemeenschap voor dak- en thuislozen. Een prachtig initiatief van Jeroen Steijlen en Dorothy Derks. Bekijk de fotoreportage van de restauratie hier: Restauratie Genoenhof Swalmen